Specialisatie

Arbeidsrecht

U kan bij mij terecht voor alle vragen en geschillen rond arbeidsovereenkomsten: van aanwerving tot ontslag, van grensoverschrijdend gedrag tot psycho-juridische begeleiding bij (langdurige) ziekte en burn-out. Ik adviseer en denk met u mee om tot de beste oplossing te komen.

Bij conflicten op de werkvloer ben ik uw ervaren gids.

Ik kan u begeleiden bij de onderhandeling van uw arbeidsovereenkomst, nieuwe arbeidstijdregelingen, welzijn op het werk, …

 • opstellen arbeidscontracten
 • begeleiden van ontslagen, zowel gewone ontslagen (motivering van het ontslag) als ontslagen om dringende redenen
 • procedures na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zowel voor werkgevers als voor werknemers
 • concurrentiebeding
 • uitwinningsvergoeding
 • procedure erkenning van dringende redenen voor het ontslag om dringende redenen van beschermde personen
 • berekening en optimalisatie van opzeggingsvergoedingen
 • berekening commissielonen van handelsvertegenwoordigers
 • analyse bonusplannen
 • discriminatie op het werk
 • psycho-juridische begeleiding bij burn-out
Maak een afspraak

Specialisatie

Sociaal zekerheidsrecht

Ik begeleid u doorheen het complexe web van instellingen en overheden die met de sociale zekerheid te maken hebben.

 • fonds voor sluiting van ondernemingen
 • arbeidsongevallen
 • R.V.A.
 • R.S.Z.
Maak een afspraak

Specialisatie

Samenwerkingsovereenkomsten

U kan bij mij terecht voor het opstellen van managementcontracten, overeenkomsten zelfstandige samenwerking en handelsagentuur.

Maak een afspraak

Specialisatie

Conflictbeheersing

Ik tracht altijd minnelijke oplossingen na te streven. Ik bied partijen een vertrouwelijk kader en zoek naar een gedragen akkoord.
Ook in het kader van een collaboratieve onderhandeling kan u mij inschakelen. Samen met de advocaat van de andere partij trachten we een oplossing te vinden.

Maak een afspraak

Specialisatie

Sociaal strafrecht

Ik adviseer u bij sociale inspectie, neem uw verdediging waar bij de correctionele rechtbank en assisteer u bij discussies over administratieve geldboetes.

Maak een afspraak

Specialisatie

Aansprakelijkheidsrecht

U kan bij mij terecht voor onderhandelingen en procedures bij ongevallen met lichamelijke schade.

Maak een afspraak