Tarieven

Voor mijn ereloon kan op 2 manieren afgesproken worden:

Volgens uurtarief – mijn uurtarief schommelt in functie van het soort taak, mijn ervaring met de betrokken materie en de hoogdringendheid van de gevraagde prestaties. In elk geval kent u het tarief bij aanvang. U mag ook altijd een inschatting vragen van het totaalbudget.

Volgens waardetarief – als uw zaak in geld waardeerbaar is, kunnen we onderling een percentage van de waarde afspreken dat als ereloon geldt.

U betaalt u 15,00 EUR (18,15 EUR incl. BTW) kantoorkosten per tekstpagina. Alle extern gemaakte kosten en voorschotten worden netto doorgerekend, verplaatsingskosten buiten stad Antwerpen worden aangerekend aan 0,60 EUR (0,73 EUR incl BTW) per km.

Praktische afspraken over voorschotten en prestatiestaten maak ik liefst tijdens ons eerste overleg. Zo weet u precies waar u aan toe bent. We bekijken samen met u of uw rechtsbijstandsverzekering dekking verleent.